FLOOR 200 PLUS

Ağır Kir, Cila ve Yağ Sökücü

Zemine ve yüzeylere yerleşmiş cila tabakalarını, yağları ve kirleri kolayca temizler. Aşınmış eski cila tabakasını kolayca çıkarır. Zemini yeni cila uygulamasına hazırlar. Ahşap yüzey ve linolyum hariç, suya ve alkaliye dayanıklı tüm zemin kaplamalarında kullanılır.

Zemin kaplama imalatçılarının kullanım tekniği bakımından verdikleri bilgiler dikkate alınmalıdır.